FAQ: Adana Bölge Idare Mahkemesi Başkanı Kim?

FAQ: Adana Bölge Idare Mahkemesi Başkanı Kim?

Adana Bölge idare mahkemesi açıldı mı?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca daha önce Konya’ya bağlanan Adana ‘da Bölge İdare Mahkemesi yeniden Adana ‘da

Mersin idare hangi bölge idare mahkemesine bağlı?

Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi; Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi ne zaman kuruldu?

Mahkemeler listesi

Ad Yer Kuruluş
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Adana 05 Eylül 2017
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 20 Temmuz 2016
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Antalya 20 Temmuz 2016
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Bursa 05 Eylül 2017

11 

Adanada bölge adliye mahkemesi var mı?

Ankara. Adalet Bakanlığınca Adana ‘da Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi.

Adana Bölge idare mahkemeleri ne zaman kuruldu?

Mahkemeler 20 Temmuz 2016’da faaliyete başladı. Haziran 2020’de Adana ‘da bir bölge idare mahkemesi daha kuruldu.

You might be interested:  Often asked: Adana Ikea Ne Zaman Açılacak?

Idare mahkemesi hangi davalara bakar?

İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir ( İdari Yargılama Usulü Kanunu m.1). İdare mahkemesi, idari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesidir. İdare mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri 2576 sayılı kanun ile düzenlenmiştir.

Balıkesir idare mahkemesi hangi bölge idare mahkemesine bağlı?

Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Bursa. Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Yalova ve Eskişehir.

Bolu idare mahkemesi hangi bölge idare mahkemesine bağlı?

Bolu İlinin İdare ve Vergi Mahkemesi, bağlı olduğu Sakarya İdare ve Vergi Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak, Ankara İdare ve Vergi Mahkemesi yargı alanına bağlandı.

Kocaeli hangi bölge idare mahkemesine bağli?

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ:
MERKEZ YARGI ÇEVRESİ
25 KOCAELİ
26 KONYA KARAMAN
27 KÜTAHYA *

112 

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ne zaman faaliyete geçti?

Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bölge Adliye Mahkemeleri 20/07/2016, Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri 05/09/2017, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri 03/09/2018 tarihinde faaliyete geçirilmiş olup, mezkûr bölge adliye mahkemelerine yıllık gelen iş miktarı ve bu mahkemelerin

Şırnak hangi bölge adliye mahkemesine bağlı?

DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi olarak yargı çevremiz Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Midyat, Siirt, Şırnak, Cizre Ağır Ceza Merkezlerini ve bağlı mülhakatlarını kapasamaktadır.

Çanakkale hangi bölge adliye mahkemesine bağlı?

HSK Genel Kurulu Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ‘nin yargı çevresini Çanakkale ile birlikte Balıkesir, Bilecik, Kütahya ve Yalova illerinden oluşturdu.

Adana istinaf ne kadar sürer?

Ceza istinaf süresi; kararın açıklandığı duruşmaya katılan taraflar için karar tarihinden itibaren 7 gündür. Tarafların yokluğunda karar verilmesi halinde istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. İdari yargıda istinaf süresi ise kararın tebliğinden itibaren 30 gündür.

You might be interested:  FAQ: Adana Burması Bilezik Ne Kadar?

Adana Bölge Adliye Mahkemesi ne demek?

Bölge adliye mahkemesi, diğer bir deyişle istinaf mahkemesi; ilk derece hukuk ve ceza mahkemelerinin kural olarak son kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını incelemekle görevli üst derece mahkemesidir. Uygulamada bölge adliye mahkemeleri için “BAM” kısaltması kullanılmaktadır.

Adana BAM başkanı kimdir?

5. Ceza Dairesi
Unvan Sicil Ad Soyad
Başkan 39664 FERHAT SAYALI (AÜ)
Üye 39785 MURAT SEVİNÇ
Üye 40872 TÜRKAY SAĞLAM


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector