Adana Istinaf Mahkemesi Ne Zaman Açılacak?

Adana Istinaf Mahkemesi Ne Zaman Açılacak?

Istinafta dosya durumu açık ne demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi ne zaman açılacak?

Bölge Adlîye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar uyarınca bölge adliye mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlaması öngörülmüştür.

Istinaf mahkemesi kararı bozarsa ne olur?

Fakat istinaf mahkemesi verilen kararı bozarsa Yargıtay’da olduğu gibi dosyayı geri iade etmeyecek, dosyayı kendisi ele alıp yargılamayı tekrar kendisi yaparak doğru kararı verecek. Dolayısıyla vatandaş için yeni sistemde istinaf yolu ikinci bir yargılama anlamına gelmekte.” dedi.

Istinaf mahkemelerinde duruşma olacak mı?

İstinaf mahkemesi, dosya üzerinden inceleme yapmak yerine duruşma açarak da istinaf incelemesi yapabilir. İstinaf mahkemesi duruşmalı inceleme neticesinde ilk derece mahkemesinin hükmünü KALDIRARAK kendisi yeniden hüküm kurar. İncelemenin duruşmalı yapılması halinde artık bozma kararı verilemez.

Istinafta açık ne demek?

İstinaf yolu açık olmak üzere veya bölge adliye mahkemesine başvuru yolu açık almak üzere ibaresinin anlamı mahkemece verilen kararın kesin olmadığı, istinaf kanun yoluna başvurabileceği anlamındadır.

You might be interested:  Quick Answer: Adana Spor Maci Hangi Kanalda?

Istinaf mahkemesindeki dosya nasıl sorgulanır?

E-Devlet kapısı sistemine T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak, Yargıtay Başkanlığı’nın e-Hizmetler menüsü üzerinden sizinle ilgili olan davalara ulaşarak istinaf dosya sorgulama işlemi yapıp dosya içeriklerini online platformdan görüntüleyebilirsiniz.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi ne zaman faaliyete geçecek?

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemeleri 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek olup, bu bölge adliye mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile dairelerin özet iş bölümlerini gösterir tablolar ekte yayımlanmıştır.

Konya BAM ne zaman faaliyete geçti?

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 06/06/2018 tarih ve 217 sayılı kararı uyarınca 03/09/2018 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine karar verilen Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin yargı çevresi Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman olarak düzenlendi.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ne zaman faaliyete geçti?

Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bölge Adliye Mahkemeleri 20/07/2016, Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri 05/09/2017, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri 03/09/2018 tarihinde faaliyete geçirilmiş olup, mezkûr bölge adliye mahkemelerine yıllık gelen iş miktarı ve bu mahkemelerin

Istinaf bozma kararından sonra ne olur?

İstinafta yeniden inceleme yapıldığından, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden bir karar verilebilir; temyizde ise, hukukî denetim yapıldığından yeni bir karar verilmeyip, alt derece mahkemesinin kararı bozulur veya onanır. İstinaf aşamasında kanundaki sınırlarla yeni bir vakıa incelemesi yapılacaktır.

Istinaf mahkemesinde karar değişir mi?

İstinaf, ilk derece mahkemesi kararının hem hukukî yönden hem de vakıalar ve olaylar (deliller) yönünden incelenmesidir. İstinaf yoluna başvurulduğuna, Bölge Adliye Mahkemesi, “ istinaf incelemesi” yaparak ilk derece mahkemesini kararını denetler ve yeniden karar verir.

Üst mahkeme kararı bozarsa ne olur?

Bozma kararı, mahkemenin vermiş olduğu hükmü bozarak ilk derece mahkemesine veya istinaf mahkemesine dosyayı yeniden göndermektedir. Bozma kararı verilmesi halinde mahkemenin vermiş olduğu hüküm kesinleşmeyecektir, karar üzerinde henüz kesinleşmiş bir hüküm kurulmamış demektir.

You might be interested:  FAQ: Ankara Adana Nasıl Gidilir?

Istinafta ceza artar mı?

İstinaf başvurusu, sadece ceza davasında yargılanan sanık tarafından yapılmışsa, yani sanığın aleyhine istinaf istemi yoksa bölge adliye mahkemesi yapacağı inceleme neticesinde, sanığın daha fazla cezayla cezalandırılması gerektiği kanaatine varsa bile, kararı ceza miktarı yönünden aleyhe bozamaz.

Istinafta tanık dinlenir mi?

Yani, istinaf mahkemesi yerel mahkeme tarafından toplanmamış bir delili toplayabilir, yeniden tanık dinleyebilir veya keşif yapabilir. Temyiz incelemesi ise, Yargıtay’ın istinaf mahkemesi tarafından verilen kararı sadece hukuki yönden denetlemesi anlamına gelmektedir.

Istinaf mahkemesi kararına itiraz edilir mi?

Ayrıca, CMK’nın 308/A maddesine göre temyiz yolu kapalı olan istinaf mahkemesi kararlarına karşı istinaf mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi bulunmaktadır. İtiraz yetkisi resen ya da tarafların talebi üzerine kullanılabilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector